Nowy przystanek osobowy Wolbrom Zachodni

Po zrealizowaniu projektowanej przez naszą firmę przebudowy stacji Wolbrom oraz modernizacji linii kolejowej nr 62 na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski wracamy do Wolbromia w celu zaprojektowania budowy nowego przystanku osobowego „Wolbrom Zachodni”. Przystanek realizowany w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” poprzez lokalizację w pobliżu ul. Krakowskiej poprawi dostępność do infrastruktury kolejowej dla lokalnej społeczności.

W ramach przedmiotowego zadania sporządzimy kompleksową wielobranżową dokumentację projektową dla budowy dwóch peronów jednokrawędziowych, przejścia pod torami pełniącego funkcję dojścia, parkingu Park&Ride oraz przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą. Perony zostaną wyposażone w wiaty, ławki wolnostojące, poręcze do odpoczynku na stojąco, stojaki rowerowe oraz w system informacji pasażerskiej. Zakres zadania obejmuje również projekt niezbędnej regulacji torów linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny oraz toru linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy LHS. Przystanek osobowy zostanie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się.

Nasza firma będzie odpowiedzialna nie tylko za wykonanie dokumentacji projektowej, ale także za przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur administracyjnych zezwalających na wykonanie prac budowlanych.

Kontakt realizowany jest w formule projektuj i buduj, prace projektowe wykonujemy dla Generalnego Wykonawcy zadania, firmy Nowak-Mosty Sp. z o.o.

2022-11-20T12:06:07+00:00 wrzesień 10th, 2022|