Przebudowa stacji Zastów – linia kolejowa nr 8

Nasza firma wykona prace projektowe na stacji Zastów zlokalizowanej na linii kolejowej nr 8 (Warszawa – Kraków). Opracowywana przez nas dokumentacja obejmie budowę nowego peronu jednokrawędziowego, przebudowę istniejącego peronu dwukrawędziowego oraz budowę kładki nad torami pełniącej funkcję dojścia do peronu. W ramach zadania wykonane zostaną nowe dojścia do peronów (schody, windy, pochylnia) oraz oświetlenie. Tory przyległe do peronów zostaną wyregulowane w planie i profilu. Zadanie będzie ściśle powiązane z realizowaną przez miasto budową parkingu park & ride przy stacji Zastów, co znacząco przyczyni się do polepszenia dostępu do infrastruktury kolejowej.

2019-11-20T19:59:17+00:00 listopad 4th, 2019|