Przebudowa stacji Grybów

Firma Infrasolution wykona dokumentację projektową dla remontu stacji Grybów. W ramach przewidzianych prac zostanie zmodyfikowany układ torowy stacji oraz wymieniona nawierzchnia kolejowa wraz z rozjazdami. Przebudowie ulegnie także peron wraz z oświetleniem i elementami małej architektury. Peron dostosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się poprzez wykonanie dojść w postaci pochylni oraz systemu oznakowania dotykowego. Remont stacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pociągów a także poprawy komfortu podróżnych.

2019-01-05T20:08:01+00:00 czerwiec 11th, 2018|