Modernizacja przystanku Zabierzów Rząska

We współpracy z Generalnym Wykonawcą PNUIK Kraków Sp. z o.o. zaprojektowaliśmy przebudowę dwóch peronów na przystanku osobowym „Kraków Business Park” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30 odcinek Zabrze – Katowice, etap IIb”.

Modernizacja tego ważnego na mapie kolei aglomeracyjnej Krakowa przystanku, współfinansowana jest z funduszu Unii Europejskiej, instrumentu „Łącząc Europę”, w związku z czym prowadzona jest na podstawie warunków kontraktu „FIDIC”. Infrasolution kolejny raz pełni rolę Generalnego Projektanta na kontrakcie zgodnym z warunkami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów, co stanowi dla nas bardzo cenne doświadczenie.

W ramach modernizacji wykonywane są prace budowlane poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie:

 • Kompleksowej przebudowy peronów (dostosowanie do obowiązujących przepisów)
 • Remontu nawierzchni torowej
 • Przebudowie sieci trakcyjnej
 • Przebudowie urządzeń elektroenergetycznych
 • Przebudowie kanalizacji telekomunikacyjnej
 • Modernizacji obiektów inżynieryjnych:
  • Budowa nowych pochylni
  • Przebudowa przejścia podziemnego
  • Budowa ściany oporowej
  • Likwidacja nieczynnych szybów windowych
 • Przebudowie systemu kanalizacji deszczowej
 • Zabudowie CSDIP (System dynamicznej informacji pasażerskiej)

W trakcie trwania prac, po konsultacjach z lokalną społecznością, przystanek zyskał nową nazwę „Zabierzów Rząska”. Największym udogodnieniem, a jednocześnie wyzwaniem projektowym dla nas jest wyposażenie peronów w nowoczesny system CSDIP. W jego skład wchodzą: cyfrowe wyświetlacze krawędziowe, wyświetlacz peronowy wejściowy, infokioski, zegary stacyjne i sygnalizacji czasu, urządzenia rozgłoszeniowe, a także modernizacja istniejącego stanowiska oglądowego w Lokalnym Centrum Sterowania.

2022-11-27T18:29:11+00:00 kwiecień 27th, 2022|