Modernizacja Linii Kolejowej nr 94 Kraków – Oświęcim

Bogate doświadczenie w formule „Projektuj-Buduj”, którego rezultatem są liczne rekomendacje partnerów biznesowych oraz kompleksowa i dobrze skrojona cenowo oferta na prace projektowe, zaowocowały rozpoczęciem współpracy z nowym klientem, firmą TorKol Sp. z o.o.

Zważając na złożoność wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz mnogość decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania, w zestawieniu z terminem realizacji całości prac oraz planowanymi zamknięciami na linii kolejowej, Generalny Wykonawca powierzył nam wyjątkowo odpowiedzialne zadanie.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych realizowany w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” opiewający na kwotę ok. 113 mln zł, obejmuje w naszym zakresie m.in.:

 • 18 km – projekt modernizacji układu torowego, obejmuje geometrię, odwodnienie oraz wzmocnienie podtorza linii kolejowej
 • 14 km – projekt kompleksowej wymiany sieci trakcyjnej
 • 22 szt. – projekt modernizacji obiektów inżynieryjnych:
  • Rozbiórka i budowa 13 przepustów kolejowych
  • Rozbiórka i budowa 2 wiaduktów kolejowych
  • Rozbiórka i budowa 3 mostów kolejowych
  • Remont 3 wiaduktów kolejowych
  • Remont mostu kolejowego
 • 0,5 km – przebudowa układów drogowych
 • 5 szt. – modernizacja skrzyżowań kolejowo-drogowych
 • Projekt usunięcia kilkunastu kolizji w zakresie branż TT/ENE/SRK

Na życzenie Inwestora opracowaliśmy strategię pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwalających na realizację Wykonawcy kluczowych elementów Inwestycji, minimalizując czas niezbędnych zamknięć torowych. Maksymalne wykorzystanie przydzielonych zamknięć ograniczy koszty inwestycji i utrudnienia w funkcjonowaniu transportu kolejowego. Pozyskujemy m.in.:

 • 5 pozwoleń na budowę
 • 5 decyzji lokalizacyjnych
 • Kilkanaście zgód wodnoprawnych
 • Kilkanaście tymczasowych i stałych organizacji ruchu
 • Kilkanaście uzgodnień ZUDP/KZUDP
 • Liczne zgłoszenia robót
 • Zezwolenia na wycinkę

Dodatkowo na życzenie Inwestora planujemy zintegrować równoległe inwestycje drogowe Miasta Oświęcim. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z lokalnymi organami wykonawczymi samorządu terytorialnego. Sprawna koordynacja zadań pozwala ograniczyć utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym.

Niezwykle szybkie tempo realizacji Inwestycji jest możliwe dzięki sprawnej współpracy na linii Inwestor – Wykonawca – Projektant. Zakończenie prac planowane jest w 2023 r.

2022-12-04T09:43:48+00:00 wrzesień 27th, 2022|