Remont odcinka Grybów – Kamionka Wielka na linii nr 96

Kolejnym zadaniem realizowanym przez naszą firmę jest dokumentacja projektowa dla remontu linii kolejowej nr 96 na odcinku Grybów – Ptaszkowa – Kamionka Wielka. Zakresem zadania objęty został tor nr 1 (około 17 km), peron nr 1 w Mszalnicy, 21 przejazdów kolejowych, sieć trakcyjna oraz infrastruktura towarzysząca. Dzięki zrealizowanym pracom remontowym jakość i bezpieczeństwo ruchu kolejowego prowadzonego na linii ulegnie znaczącej poprawie. Dla nas natomiast, ze względu na górski charakter linii i bardzo złożoną geometrię toru, zadanie to jest bardzo cennym doświadczeniem. Pierwsze zamknięcia związane z planowanymi pracami budowlanymi rozpoczną się już maju 2019 r.

2019-03-25T11:03:00+00:00 marzec 25th, 2019|