Drugie miejsce w przetargu publicznym – stacja Olkusz

W dniu 18.04.2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozstrzygnęła postępowanie o zamówienie publiczne na “Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Olkusz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków w ramach projektu “prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”. W przetargu wzięło udział 12 biur projektowych a nasza firma z oferowaną ceną 1 692 740,00 zł netto zajęła w nim drugie miejsce. Poza ceną dodatkowym kryterium było doświadczenie personelu Wykonawcy, za które otrzymaliśmy komplet punktów.

Zajęliśmy pechowe drugie miejsce, uważamy jednak iż wyniki postępowania przetargowego są dla nas bardzo obiecujące. W postępowaniu udział wzięła większość czołowych biur projektowych specjalizujących się w budownictwie kolejowym i samo znalezienie się w tym gronie dużo dla nas znaczy. Pomimo tego, iż na rynku działamy dopiero od dwóch lat spełniliśmy wszystkie wymagania Zamawiającego uzyskując maksymalną ilość punktów za doświadczenie personelu, a nasza oferta okazała się bardzo konkurencyjna na tle pozostałych oferentów.

Był to nasz pierwszy udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Cenne doświadczenie, które zebraliśmy podczas przygotowywania oferty z pewnością zaowocuje w kolejnych składanych przez nas ofertach.

2019-08-07T07:09:48+00:00 maj 6th, 2019|